مشاوره رایگان ۲۴ ساعته:
قبولی قطعی کنکور ۹۹
طرح «دانش آموز بی شکست» خوارزمی
انتخاب رشته و دانشگاه با شما قبولی با ما
فرم مشاوره رایگان
در طرح «دانش آموز بی شکست» چی میگذره؟
+۷۰۰
جلسه تدریس
+۵۰۰
جلسه رفع اشکال
ساعت
مطالعه روزانه
+۱۵ ساعته
سالن مطالعاتی مجهز
۴۰ کارگاه
مشاوره روانشناسی
+۵۰۰ ساعت
معلم خصوصی
۵ مرکز معتبر
تحلیل سوالات
حدس ۸۰٪
سوالات کنکور ۹۹
نظرات دانش آموزان بی شکست در سال های قبل