مشاوره رایگان ۲۴ ساعته:
بزرگترین همایش رایگان کنکور۹۹
گروه آموزشی خوارزمی
قبولی قطعی رشته دلخواه، حتی پزشکی دولتی تهران - کنکور ۹۹
سالن ۵۰۰۰ نفره وزارت کشور
با حضور رتبه های برتر «دانش آموزان بی شکست»
رزرو همایش رایگان
در طرح «دانش آموز بی شکست» چی میگذره؟
+۷۰۰
جلسه تدریس
+۵۰۰
جلسه رفع اشکال
ساعت
مطالعه روزانه
+۱۵ ساعته
سالن مطالعاتی مجهز
۴۰ کارگاه
مشاوره روانشناسی
+۵۰۰ ساعت
معلم خصوصی
۵ مرکز معتبر
تحلیل سوالات
حدس ۸۰٪
سوالات کنکور ۹۹
نظرات دانش آموزان بی شکست در سال های قبل